Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny
 
Poslání
Posláním projektu je poskytovat ambulantní služby osobám se zdravotním postižením, se sníženou soběstačností, které nejsou  z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.
 
Cíl projektu
Dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
 
Okruh osob, kterým poskytuje tuto službu:
OCH Rokycany poskytuje tuto službu zpravidla osobám s mentálním a kombinovaným postižením starší 15 let, bez ohledu na náboženské vyznání a rasu
 
Kapacita 10 osob
Provoz     pracovní dny 8-16
 
Služba zahrnuje tyto činnosti:
a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociál.    
 začleňování
d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  /keramická a tkalcovská dílna, počítačová učebna/
 
 
Pracovníci dodržují tyto zásady:
  •  
základním postojem pracovníků při jednání s klienty služby ja partnerský respekt a úcta
  •  
péče o klienty vychází ze základních přání aktuálních potřeb klienta
  •  
pracovníci uplatňují individuální přístup ke klientům /princip klíčových pracovníků/
  •  
pracovníci tvoří s klienty individuální plány zaměřené na doplnění deficitu potřeb
  •  
pracovníci uplatňují rozvoj samostatnosti klientů
  •  
pracovníci jednaní s klienty s úctou, respektují jejich názor a soukromí
Pobyt v  sociálně terapeutických dílnách je dle zákona č. 108/2006 Sb., §75 bezplatný, s výjimkou činností vymezených §67, odst.2b - poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 
TOPlist