Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Denní stacionář

 
Denní stacionář Pohodička

Poslání:
Posláním projektu je poskytovat ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu svého věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
 
 
Cíl projektu:
Cílenou činností rozvíjet schopnosti každého klienta
 
 
Okruh osob, kterým poskytujeme tuto službu:
OCH Rokycany poskytuje tuto slkužbu zpravidla osobám s mentálním a kombinovaným postižením starší 15 let, bez ohledu na náboženské vyznání a rasu
 
Kapacita 10 osob
Provoz     pracovní dny 8-16 hod
 
Služba zahrnuje tyto činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
c) poskytnutí stravy /možno SV,O,SV/
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační terapie /výtvarné a hudební aktivity, využití tkalcovské a keramické dílny, počítačové učebny/
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím /vycházky, výlety, návštěvy kulturních, sportovních a společenských akcí/
f) sociálně terapeutická činnost /rozvoj schopností klienta/
g)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 
 
Pracovníci dodržují tyto zásady:
1. základním postojem pracovníků při jednání s klienty- uživateli, je partnerský respekt a úcta služby
2. péče o klienty vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta
3.
pracovníci uplatňují individuální přístup ke klientům /princip klíčových pracovníků/
4. pracovníci tvoří s klienty individuální plány zaměřené na doplnění deficitu potřeb
5. pracovníci uplatňují rozvoj samostatnosti klientů
6.
pracovníci jednají s klienty s úctou, respektují jejich názor a soukromí
 
Pobyt v denním stacionáři je hrazen dle zákona č.108/2006 Sb., §75.
Ceny jsou uvedeny v Aktuálním ceníku platném od 1. 10. 2009
 
TOPlist