Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Aktuálně


10.-13.4.2011 rekondiční pobyt v Exodu v Třemošné
6.4.2001
Rokycanská Pohodička získala 1. místo v soutěži knih pro nevidomé Tactus.cz 2011 !!!
Jednalo se o nejlepší hmatově ilustrovanou knihu určenou pro nevidomé z celkově 41 soutěžních děl, v nichž byly zpracovány různé náměty za pomoci různých materiálů. Pohodička vytvořila hmatový vzorník látek a tak vznikla praktická pomůcka pro nevidomé. S výhrou byla spojena i finanční odměna 6000,- Kč, která bude využita na nákup materiálů pro další hmatovou knihu do celosvětového kola a na nákup výtvarných potřeb pro sociálně terapeutické dílny.
Galerii soutěžních prací a další info najdete na www.tactus.wz.cz
 
4.4. 2011
 
Matějská pouť v Praze
Den začal deštěm, ten se změnil ve vydatný liják, ale ani to nás neodradilo od plánované cesty na Matějskou pouť. Někteří stateční navštívili atrakce, někdo raději vsadil na losy o plyšáky, nepohrdli jsme ani pozváním na klobásy. Nejvíce nás ovšem zaujaly písně Michala Davida a moderování Martina Dejdara před tryskající fontánou. Pro fanoušky Ozzáka z Comebacku jsme ukořistili i podpisy Martina Ozzáka Dejdara :) . Před odchodem z areálu jsme zavítali na výstavu Gigantů z doby ledové. Díky věrohodnosti obrovských zvířat a doprovodných zvuků nám vstávaly chlupy na těle. V předvečer vysvitlo sluníčko, my stačili oschnout a s chutí jsme si prošli již ztichlé a opuštěné atrakce. Spokojení klienti si odváželi mnoho dobrot, upomínkových předmětů i darů pro rodiny.
 1.4. 2011
 Návštěva Muzea Bohuslava Horáka v Rokycanech
Do Muzea jsme se vrátili ještě jednou a to na výstavu obřího hmyzu, nazvanou Cesta za titány.
Zaujaly nás exponáty hmyzu z africké Botswany a Francouzské Guayany. Atmosféru dobře navodily zvuky z cizokrajné přírody. Nejvíce nás zaujal obří exotický brouk tesařík největší se svými velkými tykadly a kusadly. Také jsme nemohli přehlédnout velké barevné motýly. Krátký doprovodný film byl opravdu moc krátký :) , natolik jsme byli zaujati životem v africké buši a dobrodružstvími cestovatelů.
25.3.2011
Plavání v bazénu
Protože se už dost oteplilo, chtěli bychom pravidelně, alespoň jednou v měsíci vyrazit do bazénu. Zahájili jsme právě dnes. Eliška si zaplavala svůj letošní plavecký rekord 11 bazénů, Martin se vyřádil při kraulování, poté jsme se prohřáli ve vířivce a čas nám rychle uběhl.
10.3. 2011
Návštěva z knihovny
O tom, že poezie může být podána zábavnou formou nás přesvědčila paní jJana Frühaufová z knihovny v Rokycanech. Přichází za námi, a někteří z nás i za ní, aby nás seznámila s novinkami i zajímavostmi, které knihovna nabízí. Naši klienti chodí do knihovny s asistenty, hlavně do hudebního oddělení. Jsme rádi, za tuto spolupráci.
25.2.2011 Muzeum Bohuslava Horáka v Rokycanech
Navštívili jsme velmi chválenou výstavu Podmořského světa, která nás opravdu natolik zaujala, že jsme si na toto téma poté v Pohodičce modelovali, kreslili a plasticky ztvárnili pro nás nejzajímavější obyvatele korálových moří. Výstava byla pestrá, měli jsme si o čem povídat i během promítaných dokumentárních filmů.
17.2. 2011
Návštěva ze školní družiny ZŠ Čechova
Očekávali jsme velikou družinu dětí - kolem 20. Ale i tady se projevilo chřipkové onemocnění a paní vychovatelka přivedla sedm chlapců a dívek, žáky 2. a 3. tříd. Ukázali jsme jim zařízení a potom je zasvětili do tajů tkaní na kolíkovém stavu. Líbilo se jim to až tak, že někteří projevili zájem a chtěli si to vzít domů. Návštěva byla milá pro obě strany a těšíme se zase nashledanou
11.2.2011
Denní stacionář Exodus v Plzni

V pátek 11. února 2011 navštívili dopoledne denní stacionář Exodus v Plzni: Míša, Eliška, Martin, Matěj, Verunka, Mirka, Ivča a Andrea. Čekalo nás vřelé přivítání dvou asistentek a třech klientů, kteří zde toho času pobývali. Po úvodním vzájemném představení a seznámení se stacionářem, jsme byli pohoštěni čajem, teplou čokoládou (každému nabídnuto dle vlastní chuti) a ovocným koláčem, který klienti s asistentkou sami pro nás nachystali. Byl výborný!!Následující čas byl vyplněn ukázkami výrobků klientů a prohlídkou celého stacionáře. V relativně malém prostoru vzniká veliké množství krásných věcí, které jsou do detailu postupnou pílí a prací propracovávány. Šikovné ruce klientů tkají látky, šijí – hračky, tašky (patchwork), batikují, odlévají svíčky, korálkují, pletou ošatky, vyrábí přáníčka (technika iris folding) aj.
Předali jsme si mnohé vlastní zkušenosti a postřehy, pro naši tkalcovskou dílnu jsme dostali darem i několik špulek žinylky. Každý z nás dostal na památku knoflíček pro štěstí a přáníčko. Čas byl ale velmi neúprosný a návštěva, časově omezena, se tak brzy nachýlila k závěru. Na rozloučenou jsme proto na oplátku my zazpívali naši „pohodičkovou hymnu“ Motýleček./zápis z kroniky - Iva Krýslová/

21.1.2011
"Patří mezi nás" - návštěva muzea
Klienti z dílen, ale i zájemci ze stacionáře se vydali do rokycanského muzea, aby si prohlédli jaké výrobky zvládnou vytvořit děvčata ze Zvíkovce. Tkané výrobky, keramika, vyšívání..Techniky se opakují, ale náměty a pojetí jsou vždy trochu dál. Mohli jsme čerpat také inspiraci i pro naše tvoření.
 
 

rok 2011
 
 
17. 12. 2010
Vánoční besídka v Pohodičce
Bylo to v pátek, kdy se odchází na víkend. Asistenti zůstali, někteří klienti také. Jiní přišli kolem čtvrté a přiváděli své blízké, rodiče i prarodiče. Pro ně, pro naše přátele i pro sponzory byl připravený asi dvouhodinový program naplněný koledami, básněmi..divadlem. Překvapeni jsme byli všichni, kteří se nepodíleli na nácviku. Bylo to moc příjemné. Přesně se to hodilo k předvánoční náladě. Na stolech kouřící čaj, zapálené svíčky, vánoční cukroví vlastní výroby, slavnostně vyzdobený stacionář..z toho všeho  bylo cítit radost, pohodu a klid. Klienti vystoupili před svými rodinami, zvládli to. Součástí programu bylo i poděkování našim sponzorům. Děkuji též všem, kteří se na besídce podíleli, kteří dali kus sebe, aby se radovali a potěšili jiní.
15.-16.12 2010
Prodejní vánoční trhy v Rokycanech
Po oba dny jsme prodávali na Masarykově náměstí v Rokycanech výrobky z našich dílen. Společně s nakupujícími jsme vnímali tu sváteční atmosféru. Rozsvícený strom před námi, sněhová nadílka všude kolem nás, mráz. Každou akci vítáme jako příležitost seznámit širokou veřejnost s výsledky práce našich klientů, přibližujeme tím  snad i dva světy, svět lidí s mentálním postižením a svět lidí zdravých
6.12.2010
Mikulášská zábava v Harmonii v Mirošově
Nevadil sníh, ani mráz, neupravené cesty..Jelo se. Nazdobený Domov Harmonie nás přivítal stejně hezky jako loni. K tanci hrála skupina Leontýnka. Tančili všichni. K chuti přišlo i vánoční pohoštění. Čert s Mikulášem a andělem nás nevystrašil, protože prémiéru jsme měli již v pátek ve vlaku. Všichni dohromady, klienti i asistenti si to užili, vytancovali se zase na rok./fotky jsou, ale musíme je vytisknout. Až se naučíme je dávat na internet - na kursu- dáme je.
3. 12. 2010
Mikuláš na kolejích
Všichni natěšení na Mikuláše, jsme vyjeli směrem na Mirošov. Všichni klienti, s většími, či menšími obtížem při nastupování a vystupování,/inu ani konstruktéři historických vlaků moc neuvažovali o tom, že by se mohli vozit i vozíčkáři/ ale všichni veselí a usměvaví jsme dorazili do Mirošova-janova. přivítala nás vytopená čekárna, horký čaj a za chvíli i Mikuláš s čerty a anděli. Podělil nadílku, dostal sliby o polepšení a - všichni byli spokojení. Výlet se vydařil,
23. 11. 2010
Den pro zdraví
Konečně jsme se po dellší době mohli zase představit se svými výrobky v našem městě. Je doba vánočních trhů a jarmarků. Den pro zdraví je akce, která se koná každý rok a my se po roce setkáváme se svými příznivci, přáteli..Naše výrobky se líbily, což nás těší. Do konce roku 2010 toho máme ještě hodně před sebou. V zimě, ve sněhu a mrazu budeme nabízet výrobky našich klientů a předávat vám všem kousek jejich srdcí. Utkali nebo ušili, vyrobili z keramiky - není v tom rozdíl. Dělali to s velkým nasazením a očekáváním.
9.11. 2010
Individuální projekt
Sociálně terapeutické dílny byly podpořeny z Evropského sociálního fondu ,Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci Individuálního projektu Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji. Celková výše dotace činí 3,4 mil a prostředky jsou určena na období tří let.
9.11.2010
Kursy pro rodiče, kteří pečují "Zůstaňte ve spojení se světem"
Od 13. října probíhá první běh kursů, které jsou určeny pro osoby, které pečují, tedy i pro rodiče našich klientů a další občany plze%nského kraje, kteří pečují. Kurs nabízí zvládnutí PC dovedností, přednášky z oblasti osobnostního rozvoje. Pomůže jak lépe zorganizovat  a sladit čas pro sebe a další rodinu s péčí o osobu, která pomoc potřebuje. Zájemci se dozví také spoustu informací, které by jim mohlky pomoci najít pracovní uplatnění - jak napsat životopis, jak se připravit na výběrové řízení apod. Celý kurs přiváží do Rokycan plzeňská Diakonie ČCE a tím, že je podpořen z fondů EU, je celý zdarma. Zajištěno je ihlídání či péče o osoby blízké, tak, aby pečující mohli v klidu a bez obav vyslechnout přednášky či zasednout k počítačům.
je také připravena návštěva chráněného bydlení v Plzni. Zatím pro pečující osoby, podle zájmu i pro pečující osoby se svými blízkými dohromady. Napodruhé.
4.11.2010
Bubnování
Tentokrát ne bonga, ale speciálně vyrobené bubny rozezněly celou Pohodičku. Pan Roller, hlavní muzikant, přivezl bubny pro každého. Tedy nejen klienti, asistenti, ale k tomu ještě i početná skupina praktikantů si to užili společně. Základní výrobek - buben - se dá ještě ztvárnit i výtvarně, neboť jeho stěny vás vybízejí k tomu, aby jste popustili uzdu fantazii, nebáli se a dali se do toho. celkově vystoupení mělo velký úspěch a uvolnilo přebytky energie všech přítomných./škoda, že nezvládáme vkládat fotografie k akcím- náš nedostatek, který se brzy spraví/.
 
 27.10.2010
 Sportovní desetiboj
Tento den jsme si společně s padesátkou dalších účastníků šli zasportovat. Sportování probíhalo v hale gymnázia. Celkem deset disciplin bylo uzpůsobeno pro naše i další závodníky. Házelo se na cíl, běhalo nebo jezdilo, skákalo do dálky i do peřiny. Z našich se nejlépe umístila Eliška Fáberová, které tímto blahopřejeme z celého srdce.
 21.10.2010
 Školení ze zásad první pomoci
Vzhledem k tomu, že všichni přítomní klienti vyslechli společně se zaměstnanci toto školení, považujeme to za velice úspěšnou akci. Všichni vydrželi, zásluhu na tom měl i přednášející MUDr. Wimmer.
8. 10. 2010
Hipoterapie Jitřenka
V pátek 8. října 2010 podnikl Stacionář „Pohodička“ v Rokycanech výlet do Hipocentra Jitřenka v Plzni -Koterov. Klienti se svými asistentkami vyjeli v dopoledních  hodinách ze stacionáře; zakrátko byli v cílovém
místě a měli cca 1,5 h pro exkurzi hipocentrem a vyjížďku na koních. Během prohlídky výběhů pro koně měli možnost klienti koně krmit chlebem a jablky, které si pro daný účel sami donesli. Pro všechny to byl velmi hezký okamžik dát koni z vlastní dlaně kousek jídla. Hipocentrum Jitřenka nabízí po celý rok pravidelné i jednorázové programy s koňmi pro děti bez i s hendikepy: jezdecké školky a školy, relaxační jízdy, exkurze na farmě aj. Návštěvníkům z „Pohodičky“ byla odměnou v závěru exkurze možnost projížďky na koních. Pět klientů a dvě asistentky využili dané možnosti a všichni se poté shodli na působivém pocitu, který cítili při jízdě v bezprostředním kontaktu s koněm.
A o tom to asi je … Léčivé účinky zvířete na člověka, vzájemné souznění a spojení těla a duše
22. 9. 2010
Firma Otto Bock
Na parkovišti před Pohodičkou zastavil ohromný tranzit a pan Wanka začal vyjíždět s vozíky. nakonec jich tam bylo skoro deset. A nebyly to jen invalidní vozíky do bytu, ale přivezl několik vozíků určených pro sport vozíčkářů. vše se mohlo vyzkoušet, projet..zeptat se. Velice ochotně nám odpovídal, předvedl novinky, ukázal prospekty. Kdo měl zájem, vydržel tam 2,5 hodiny. Děkujeme této firmě, panu Wankovi i všem zájemcům. přiznáme se, čekali jsme vás víc.
17.-18.9.
Den Rokycan
Rokycany slavili 900 let od svého narození. Akce tradičně rozložená na dva dny, nabitá vystoupeními. tentokrát se na programu podílela i partnerská města z německa. prodávali jsme své výrobky a užívali si oslavy, i když mohlo být tepleji.
16. 9. 2010
ZOO Plzeň
Jeli jsme se podívat za zvířaty. Do Zoo. Nebylo moc času, ale přesto jsme si to užili a počasí také vyšlo. Příjemní zaměstnanci se nám věnovali, vše vysvětlili. Byli jsme u toho, když se krmili opice. Chutnalo jim stejně jako nám.
  9. 9. 2010
Výtvarné dílny
Protože lidé stále neví o tom, že tady v kasárnách vzniklo nové zařízení. Proto chceme o sobě dát více vědět. A k tomu mohou sloužit výtvarné dílny, které jsou plánovány každou druhou sobotu od devíti hodin. Přijít může kdokoliv, naučí se něco nového, nebo třeba nás naučí něco nového, odnese si výrobek a bude se za měsíc zase těšit k nám. Tuto sobotu budeme tkát na kolíkovém stavu.
11. 8. 2010
Noc v Pohodičce
Protože se blížil konec prázdnin,a my jsme také chtěli zažít dobrodružství, vymysleli jsme si nocování v Pohodičce. Odpoledne jsme nešli domů, ale na farní zahradu, kde jsme si opékali buřty. na náměstí probíhal právě koncert známé rokycanské folkové skupiny, takže jsme si program prodloužili do večera a pak se rychle utíkali schovat do Pohodičky, protože se chystal déšť. Trochu jsme si zahráli stolní hry, zasmáli se, rozbalili spacáky a hajdy na kutě. Mysleli jsme, jak budeme spát dlouho, ale ti, kteří chodí do dílen, nás nenechali. Musí přeci jít včas na osmou. Takže je tímto chválím.
 7. 8. 2010
"Konina"
Velká akce, která je dvoudenní a v podstatě celá věnována koním. tedy drezury, bojové soubory, kováři, potulní herci, lazebníci..stánky s perníkem, dobovými pokrmy...a náš stánek. To vše dotváří tuto akci, protože i my jsme zde poněkolikáté. Smůla se docela lepí, protože už i poněkolikáté počasí nám na Točníku nepřálo a díky tomu byla i malá návštěvnost. Zkusíme to zase za rok.
 5. 8. 2010
Muzeum hasičské techniky ve Zbirohu
Jel, kdo chtěl. A nelitoval. Hlavně mužská část zájezdu obdivovala nejen hasičskou techniku -auta, stříkačky, ale i uniformy hasičů, tak jak se měnily. Zájezd se líbil. pro všechny, i zbirožské, to byla novinka.
24. 6. 2010
"Sexuální výchova mentálně postižených"
Pozvání na besedu přijala paní Veronika Brožová, která pracuje - pracovala v Denním stacionáři Človíček a zároveň byla spoluzakladatelkou poradenského centra pro oblast sexuality a mezilidských vztahů v životě  lidí s mentálním postižením. Přinesla poznatky o tom, jak probíhá sexuální výchova u nich, co mohou rodiče a samotní klienti čekat od poradny. Rodiče mohli vznášet své dotazy. Sexuální výchova mentálně postižených bývá někdy opomíjena, dokonce tabuizována. Snad tato beseda přinesla alespoň malé zlepšení.
10. 6. 2010
Sportovní areál Kozel
Vyjeli jsme si kousíček za Rokycany do sportovního areálu pod Kozlem. Měli jsme tam zároveň sraz s kamarády ze stacionáře Exodus. Zasportovali jsme si, asistenti vyměnili zkušenosti a zároveň domluvili schůzku, tedy návštěvu. i naši klienti se podívají do jejich zařízení, pravděpodobně v listopadu.
28.29.5
2010

Abilympiáda v PardubicíchNěkolik klientů se účastnilo národní přehlídky tvořivosti zdravotně postižených. Soutěžilo se v mnoha oborech, naši klienti si vybrali malbu na kameny, ubrouskovou techniku, batikování,malování kraslic, malbu na hedvábí.
22. 5. 2010
Módní přehlídka v Chvalské tvrzi v Praze Horních Počernicích.
Modelky a modely z Pohodičky z Rokycan stanuli na opravdových přehlídkových molech. Samozřejmě, že jsme byli všichni celí vykulení, protože naše "kolekce" byla jedna z šesti, která to odpoledne byla k vidění. Mladí z Pohodičky představili tkanou módu, kterou sami . s dopomocí asistentů, vyrábějí. předvedli nejen saka, kabáty..ale i hedvábné modely ozdobené malbou.Velké poděkování patří hudebnímu uskupení Flauti Bravi ze Zbiroha, které doprovází pohodičku na mnoha výstavních akcích.
14.-15.5.2010
Účast na krajkářských trzích v Praze, Senovážné náměstí
6. 5. 2010
"Alenka v říši divů"
Opět jsme navštívili multikino Olympie. tentokrát představení "Alenka v říši divů"
30. 4. 2010
Den otevřených dveří
Pozvání na Den otevřených dveří přijali klienti z Denního stacionáře Exodus v Plzni a navštívili nás. Seznámili jsme se navzájem, ukázali jsme jim naše zařízení. Vyměňovali jsme si i zkušenosti. Společně jsme se připravili na první prvomájový den a nastrojili stromky před budovou. Barevné fáborky všem jasně naznačují, že i u nás jsou děvčata na vdávání. Líbání pod třešní musí zvládnout každý sám doma.Foto:
28. 4. 2010
Westernové městečko
Mikrobus zaplněný do posledního místa se vydal směrem do westernového městečka v Dnešicích. Všichni si prohlédli stylové budovy, koně a celý areál. na zpáteční cestě se stavělo v Dobřanech, kde si klienti prohlédli menší soukromý pivovar a měli možnost ochutnávky piva. Posezení v hospůdce se jim také velice zamlouvalo.Foto:
14. 4. 2010 Návštěva mluvčí Policie ČR v zařízení. Foto:
13.4.2010
Beseda "Sexualita mentálně postižených" od 16.30
Tento den proběhne v Sociálně terapeutických dílnách a denním stacionáři Pohodička beseda na téma: "Sexualita mentálně postižených". O zkušenosti ze své praxe se přijde podělit Doc. MUDr. Jiří Beran, Csc. z psychiatrické kliniky FN Lochotín. Zodpoví i dotazy přítomných. Určitě získáte kontakty i na další organizace, které pomáhají řešit tyto citlivé problémy. Foto:
13.4.2010
Návštěva ze Speciální školy v Žebráku
Několik klientů z denního stacionáře navštěvovalo dříve Speciální školu v Žebráku. Velice rádi uvítáme návštěvu z této školy  právě v úterý. Rádi jim ukážeme celé zařízení a  klienti se rádi pochlubí svými výrobky. Foto:
8.4. 2010 
Muzeum loutek
Zájemci z řad klientů stacionáře i dílen vyjeli společně do Plzně do Muzea loutek na náměstí. Celý objekt je bezbariérový, doporučujeme ostatním organizacím.Foto:
29.3.2010
 
Matějská pouť
Klienti Denního stacionáře Pohodička spolu s klienty Krizového zařízení pro ženy navštívili Matějskou pouť. Cestovali společně vlakem, metrem do Holešovic. Počasí se umoudřilo a celý den bylo poměrně hezké počasí. Různé atrakce lákaly stejně jako přítomnost známých zpěváků na podiu u Křižíkovy fontány.Klienti měli možnost uvidět své známé z kmenových škol. Foto:
27.-28.3.2010
Školení charitních pracovníků
Celý víkend proběhlo v Sociálně terapeutických dílnách  a denním stacionáři školení všech zaměstnanců Oblastní charity Rokycany, tedy projektů Domova pro seniory sv. Pavla, Krizového zařízení pro ženy , Noclehárny pro muže, Osobní asistence, Denního stacionáře i Sociálně terapeutických dílen. Po dva dny zde zaměstnanci vyslechli prezentace Mgr. Marie Hronové ze školicí agenhtury MSH z Prahy na témata, která určitě přispějí ke zlepšení sociální služby jako takové, ke zlepšení vztahu mezi klientem a zaměstnancem, ale i mezi zaměstnanci navzájem. Foto:
 
   
   
 
TOPlist